Uniunea Europeană se implică în mod constant în dezvoltarea sistemelor de transport electric, considerându-se că răspund cel mai bine celor 3 parametri definitorii: “ecologie, economie, ergonomie”. Uniunea Europeană a elaborat în data de 30 septembrie 2009 un plan de acţiune pe patru ani care cuprinde 20 de măsuri vizând modernizarea sistemelor de transport pentru ca acestea să devină mai eficiente şi mai durabile. Măsurile prevăd, printre altele, drepturi sporite pentru persoanele care circulă cu mijloacele de transport în comun şi suplimentarea fondurilor alocate dezvoltării transportului public cu vehicule “zero emisii”, cu consum energetic mic.

Abordarea acestor provocări este esenţială pentru succesul strategiei globale a Uniunii Europene de combatere a schimbărilor climatice şi de promovare a creşterii economice şi a dezvoltării durabile. Prin Programul Operaţional Regional se finanţează “extinderea şi/sau modernizarea reţelei liniilor de tramvai şi troleibuz şi a infrastructurii aferente”, contribuţia municipalităţilor fiind de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. Acest pachet de finanţare a fost accesat de către Craiova (introducerea troleibuzului şi reabilitarea reţelei de tramvai), Vaslui, Braşov, Baia Mare (extinderea reţelei de troleibuze), Galaţi, Brăila, Reşiţa, Ploieşti şi Cluj (reabilitarea infrastructurii troleibuzului sau tramvaiului). Piteşti, Oneşti sunt localităţi ce au prevăzut în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană introducerea transportului ecologic cu troleibuze.

Troleibuze pentru comunităţi moderne. Economie, ergonomie, ecologie.

1) Troleibuzul este un mijloc de transport cu grad de poluare fizico–chimică zero şi cu poluare fonică foarte scăzută

 • Se elimină efectul “tunelului de poluare”, ameninţarea cea mai mare a aglomerărilor urbane;
 • Prin folosirea troleibuzelor în detrimentul autobuzelor, se elimină posibilitatea formării gazelor cu efect de seră (nu se produc emisii de dioxid de carbon);
 • Se foloseşte alimentarea cu energie electrică. Procedeele de obţinere a acesteia sunt mai puţin poluante şi mai puţin costisitoare decât cele de obţinere a benzinelor şi motorinelor;
 • Se pune un accent deosebit pe folosirea energiei electrice obţinute din surse regenerabile (hidro, eoliană, solară);
 • Alte variante de propulsie a vehiculelor sunt fie mult mai scumpe (motoarele acţionate cu hidrogen: se obţine hidrogenul necesar prin electroliza apei), fie mai poluante pe termen mediu (“bio-dieselul’ sau “gazul natural comprimat”).

2) Sistemul de transport cu troleibuzul este mult mai ieftin faţă de cel cu autobuzul

 • Preţul curentului electric a avut o evoluţie liniară, lentă. În schimb, datorită epuizării resurselor minerale, preţul motorinei este în continuă creştere;
 • Investiţiile iniţiale în infrastructura de troleibuz sunt aproape duble faţă de infrastructura de autobuz. Însă, durata de viaţă a troleibuzului faţă de autobuz este triplă, costurile de întreţinere şi exploatare ale troleibuzului fiind cu 16% mai mici;
 • Fondurile europene nerambursabile sunt disponibile doar pt. dezvoltarea reţelelor de transport electric;
 • Autobuzele cu motoare mai puţin poluante (Euro IV sau Euro V) au devenit foarte costisitoare, diferenţa între preţul de cost al unui astfel de autobuz şi cel al troleibuzului fiind aproape nesemnificativă. Este argumentul cel mai important al municipalităţii din Leipzig ce doreşte ca până în anul 2013 să înlocuiască 50 de autobuze cu 50 de troleibuze;
 • S-a constatat dezvoltarea mai rapidă, socio–economică, a zonelor deservite de către transport electric;
 • Municipiile ce dispun de transport electric au preţul legitimaţiilor de călătorie mai mici faţă de municipiile ce deţin exclusiv autobuze;
 • Troleibuzele sunt dotate cu componente electronice (variator de tensiune sau invertor) ce permit recuperarea unei părţi importante a energiei consumate;
 • Dotările suplimentare (asigurarea căldurii în vehicul) sunt mult mai ieftine la troleibuz decât la autobuz;
 • Se elimină posibiltatea furtului de combustibil.

3) Sistemul de transport cu troleibuzul este fiabil

 • Troleibuzul are o mobilitate foarte mare în trafic, datorată calităţilor motorului electric, permiţând o pornire rapidă din staţii sau intersecţii;
 • Troleibuzele moderne sunt dotate cu motor auxiliar şi cu decuplare–recuplare pneumatică a captatorilor de curent, reducând astfel riscurile unor posibile avarii, putându-se deplasa independent de reţeaua electrică.

4) Prezentul şi viitorul sunt ale troleibuzului

 • În ultimii ani s-au introdus troleibuze sau reţeaua de troleibuze a fost extinsă atât în metropole cât şi în oraşele mici şi mijlocii, municipalităţile europene facând eforturi considerabile pentru a asigura un sistem de transport ecologic.

Transira is proudly powered by Beeline - Web design & more