TRANSPORT PUBLIC

Transportul public din Romania si din lume. Unicul forum cu informatii corecte, oficiale!
It is currently Tue 03 Aug 2021 14:51

All times are UTC + 3 hours
Post new topic Reply to topic  [ 44 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Author Message
PostPosted: Wed 14 Jun 2006 17:49 
1 Modernizare linie de tramvai pe Sos. Mihai Bravu si Calea Vacaresti de la Calea Vitan la Big Berceni 2006 2007 R.A.T.B.;
2 Modernizarea liniei de tramvai pe Sos. Chitiliei de la Bd. Bucurestii Noi la Str. Mezes 2006 2007 R.A.T.B.;
3 Modernizarea caii de rulare a tramvaiului pe Str. Iacob Felixde la intersectia cu Bd. Ion Mihalache pana la intersectia cu Sos. Nicolae Titulescu 2006 2006 R.A.T.B.;
4 Modernizarea linie de tramvai pe Bd. Marasesti si Bd. Octavian Goga de la Bd. Dimitrie Cantemir la Str. Nerva Traian 2006 2007 R.A.T.B.;
5 Modernizarea liniei de tramvai pe Sos. Mihai Bravu de la Calea Vitan la Bucur Obor 2006 2007 R.A.T.B.;
6 Modernizarea caii de rulare a tramvaiului pe Bd. Ion Mihalache, Str. Buzesti, Str. Polizu Gheorghe, Calea Grivitei, Bd. Gheorghe Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Sos. Nicolae Titulesc, Bd. Banu Manta 2006 2007 R.A.T.B.;
7 Modernizarea infrastructurii retelei de tramvai in zona de sud-vest a Municipiului Bucuresti 2001 2006 R.A.T.B.;
8 Amenajare terminal multimodal Sfanta Vineri pe Str. Sfanta Vineri 2007 2007 R.A.T.B.;
9 Modernizare Autobaza Alexandria 2006 2008 R.A.T.B.;
10 Modernizare Autobaza Ferentari 2006 2008 R.A.T.B.;
11 Modernizare linie de tramvai pe Bd. Bucurestii Noi de la Laromet la Sos. Chitila 2007 2007 R.A.T.B.;
12 Modernizare linie de tramvai pe Calea Calarasi si Bd. Corneliu Coposu, intre Bd. Chisinau si Str. Sfanta Vineri 2007 2007 R.A.T.B.;
13 Modernizare liniei de tramvai pe Calea Serban Voda, Bd. Gheorghe Sincai, Str. Nerva Traian 2007 2007 R.A.T.B.;
14 Modernizare linie de tramvai pe Str. Armand Calinescu de la Str. Vasile Lascar pana la Calea Mosilor 2007 2007 R.A.T.B.;
15 Sistem Automat Taxare 2005 2006 R.A.T.B.;
16 Modernizare linie de tramvai pe Sos. Progresului intre Sos. Viilor si Str. Razoare 2006 2007 R.A.T.B.;
17 Modernizarea caii de rulare a tramvaiului pe Bd. Nicolae Titulescu de la Bd. Alexandru Ioan Cuza la Str. Mexic 2006 2006 R.A.T.B.;
18 Linie de troleibuz pe Calea Vacaresti, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir intre Piata Sudului si Str. Halelor 2006 2007 R.A.T.B.;
19 Inlocuire piese de cale in reteaua de linii de tramvai a Municipiului Bucuresti 2006 2007 R.A.T.B.;
20 Modernizare tramvaie 2006 2006 R.A.T.B.;
21 Achizitii troleibuze 2006 2008 R.A.T.B.;
22 Achizitii tramvaie 2006 2007 R.A.T.B.;
23 Achizitii autobuze 2006 2007 R.A.T.B.;

(sursa: www.pmb.ro - Proiecte)


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed 14 Jun 2006 17:57 
Si proiectele de infrastructura:

1 Imbunatatire conditii de circulatie Pasaj Obor 2006 2007 D.T.D.S.C.;
2 Imbunatatire conditii de circulatie Pasaj Pietonal Eroilor 2006 2007 D.T.D.S.C.;
3 Imbunatatire conditii de circulatie Pasaj Piata Muncii 2006 2007 D.T.D.S.C.;
4 Sistem de Management al Traficului - Bucuresti 2006 2007 D.T.D.S.C.;
5 Modernizare Bd. Regina Elisabeta - Bd. Kogalniceanu 2006 2008 D.T.D.S.C.;
6 Modernizare artera D-na Ghica - Bd. Chisinau, sistem rutier si executie pasaj suprateran 2006 2007 D.T.D.S.C.;
7 Modernizare Piata Eroii Revolutiei, sistem rutier si executie pasaj pietonal 2006 2007 D.T.D.S.C.;
8 Modernizare strazi urbane in Bucuresti BEI (program cofinantat BEI) inclusiv lucrari suplimentare 2006 2006 D.T.D.S.C.;
9 Pasajul denivelat suprateran Basarab 2006 2009 D.T.D.S.C.;
10 Executie pasaj suprateran Doamna Ghica 2006 2008 D.T.D.S.C.;
11 Realizare penetratie Prelungirea Ghencea - Sos. Domnesti 2006 2007 D.T.D.S.C.;
12 Penetratie Splaiul Independentei - Ciurel - Autostrada Bucuresti - Pitesti. Realizarea unei penetratii la intrarea in Bucuresti pe 6 benzi (3 pe sens) denumita Drum Expres Autostrada Bucuresti-Pitesti, care sa faca legatura intre autostrada, linia de centura si podul Ciurel (include 4 pasaje rutiere denivelate). 2006 2008 D.T.D.S.C.;
13 Penetratie si racord Splaiul Unirii - Autostrada Bucuresti - Constanta. Realizarea unei penetratii la iesirea din Bucuresti spre Autostrada Bucuresti-Constanta pe 6 benzi (3 pe sens ) care sa se inscrie pe Splai Dudescu (include 4 pasaje rutiere denivelate). 2006 2008 D.T.D.S.C.;
14 Reabilitare drumuri urbane etapa II 0 2009 D.T.D.S.C.;
15 Reparatii capitale privind echipamente si constructii pentru dirijarea si siguranta circulatiei - Bd. Geniului - Str. Razoare 2006 2007 D.T.D.S.C.;
16 Executie strapungere Str. Buzesti - Str. Berzei - Str. Uranus si sistem rutier 2006 2008 D.T.D.S.C.;
17 Realizare strapungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu, sistem rutier. Realizarea unei strapungeri care face legatura cu penetratia spre Autostrada Bucuresti-Constanta pe 6 benzi (3 pe sens) si include 1 pasaj rutier denivelat. 2006 2007 D.T.D.S.C.;
18 Reabilitare Bd. 1 Decembrie 1918 (Bd. Theodor Pallady - Bd. Basarabia), linie de tramvai sis sitem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
19 Reabilitare Sos.Colentina (Pod Voluntari - Sos. Mihai Bravu ), linie de tramvai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
20 Reabilitare Bd. Iancu de Hunedoara (Piata Victoriei - Calea Dorobanti), linie de tramvai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
21 Reabilitare Str. Maica Domnului (Str. Reinvierii - Bd. Lacul Tei), linie de tramavai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
22 Reabilitare Calea Mosilor (Sos. Mihai Bravu - Piata Unirii), linie de tramvai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
23 Reabilitare Sos. Oltenitei ( Piata Eroii Revolutiei - Piata Sudului - ROMPRIM ), linie de tramvai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
24 Reabilitare Sos. Stefan cel Mare ( Calea Dorobanti - Intersectia Bucur Obor ), linie de tramvai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
25 Reabilitare Str. Tunari ( Sos. Stefan cel Mare - Piata Galati ), linie de tramvai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
26 Reabilitare Str. Viitorului ( Sos. Stefan cel Mare - Piata Galati ), linie de tramvai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
27 Realizare supralargire bulevardul Constantin Brancoveanu (Str. Nitu Vasile - Str. Turnu Magurele), sistem rutier 2006 2006 D.T.D.S.C.;
28 Realizare supralargire artera Nitu Vasile (Bd. Alexandru Obregia - Bd. Constantin Brancoveanu), sistem rutier 2006 2006 D.T.D.S.C.;
29 Realizare supralargire Soseaua Pipera (Calea Floreasca - CF Bucuresti-Constanta), sistem rutier si executie pasaj denivelat 2006 2007 D.T.D.S.C.;
30 Realizare supralargire Sos. Sisesti - Sos. Ion Ionescu de la Brad, sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun 13 May 2007 10:39 
Supralargire Constantin Brancoveanu (Nitu Vasile - Turnu Magurele)

MUNICIPIUL BUCURESTI AUTORITATEA CONTRACTANTA: MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: BD. REGINA ELISABETA NR. 47, SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: RO 050013 , Romania , Punct(e) de contact: FLORENTINA CONSTANTINESCU , Tel. 021.305.55.30 , Email: florentina.constantinescu@bucuresti-primaria.ro , Fax: 021.305.55.30 , Adresa internet (URL): www.pmb.ro
Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante: Nu
OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Supralargire Constantin Brancoveanu (Nitu Vasile - Turnu Magurele)
Tipul de contract si locul executarii lucrarilor: Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Municipiul Bucuresti
Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru: Nu
Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
contract de lucrari de executie si proiect tehnic aferent obiectivului Supralargire Constantin Brancoveanu (Nitu Vasile - Turnu Magurele)
Valoarea estimata fara TVA: 15,000,000 RON
Impartire in loturi: Nu
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
45233121-3 - Lucrari de constructii de drumuri principale
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 24.04.2007
Durata: 24 luni incepand de la data adjudecarii contractului
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu
Informatii suplimentare
se va aplica procedura de licitatie deschisa
INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
Conditii referitoare la contract
Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Conditii de participare
Contracte rezervate: Nu
INFORMATII SUPLIMENTARE
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon 11 Jun 2007 17:20 
Un comunicat interesant pe siteul PMB, de Pasajul Basarab stim, dar ce este cu acel Nod Intermodal Razoare :shock:

Quote:
In urma aparitiei in presa de astazi a unor speculatii legate de suplimentarea costurilor pentru proiectele Pasajul Basarab si Nod Intermodal Razoare, fac urmatoarele precizari:

1. Primaria Municipiului Bucuresti nu a facut niciun act aditional la niciun contract atribuit prin licitatie. Drept urmare, nu a fost suplimentat niciun pret stabilit in urma licitatiilor asa incat afirmatiile "baietii destepti din Primaria Capitalei fac inginerii financiare" ori "lucrarile publice supraincarcate financiar pentru infrastructura Marmosim" sunt neavenite
2. Supralargirea Podului Grozavesti precum si taxa de racord pentru retele electrice, care nu erau prevazute in proiectul initial, presupun costuri suplimentare in ce priveste investitia in sine, la care se adauga exproprierile din zona de proiect.
3. Singurul proiect licitat si aflat in executie, care necesita majorarea sumelor alocate initial, este Pasajul Basarab, insa aici nu este vorba despre acte aditionale la contract, ci despre suplimentarea fondurilor alocate pentru despagubirea proprietarilor expropriati. Conform legii, exproprierea se face doar cu o dreapta, justa si prealabila despagubire. Intrucat pretul pietei imobiliare este intr-o dinamica permanent crescatoare, Primaria Municipiului Bucuresti are obligatia sa isi adapteze fondurile pentru despagubire la pretul pietei libere asa incat despagubirile sa se faca la valoarea corecta a imobilului. Proiectele au fost fundamentate in anii 2000 - 2003. Intre timp, valoarea imobilelor a crescut de pana la 10 ori, iar despagubirile se acorda in urma expertizelor efectuate de catre evaluatori autorizati in domeniu.
4. Trebuie precizat ca ar fi o eroare daca la costul unui obiectiv am adauga valoarea exproprierilor. Exproprierile sunt cazuri de utilitate publica, iar la valoarea unei investitii nu trebuie adaugata valoarea exproprierilor. Se achizitioneaza imobilele - construite sau neconstruite - de catre Municipalitate, acestea intrand in domeniul public al Municipalitatii, dar valoarea fiecarei investitii in parte (lucrarile de constructii montaj) nu creste absolut deloc. Aici subliniez ca este o lacuna de corelare, pe care am sesizat-o in articolele amintite: valoarea constructiei nu creste, creste numai valoarea terenurilor achizitionate de Municipalitate.
5. Asocierea intre proiectul Pasajului Intermodal Razoare si presupuse interese personale legate de firma familiei mele, al carei sediu se afla la 2 km de zona amintita, este aberanta. Declaratia consilierului general PSD Liviu Goncea este una politicianista, dar publicatiile care au permis difuzarea ei, fara a avea un punct de vedere din partea mea, au comis fie o eroare de deontologie profesionala, fie un act de rea-vointa, motiv pentru care solicit acestora scuze publice.


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon 11 Jun 2007 17:25 
Studiind mai mult am gasit si un articol interesant din 7 Iunie 2007.

Lucr?ri publice supra?nc?rcate financiar pentru infrastructura din zona Marmosim
de Titus Liviu VULPE | 07 IUNIE 2007

Primarul Capitalei, Adriean Videanu, a propus la ultima ?edin?? de consiliu aprobarea unor lucr?ri de modernizare a infrastructurii ?n zona Marmosim. Propunerile sale au st?rnit suspiciuni ?n r?ndul consilierilor municipali, care au decis s? am?ne discu?iile pentru aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la cel pu?in patru proiecte care urm?reau fluidizarea traficului ?n zona amintit?. Pentru c?, de fapt, modific?rile nu erau legate de modificarea construc?iilor, ci numai de cre?terea costurilor proiectelor.

Astfel, la Pasajul rutier superior Basarab, lungit cu 800 de metri fa?? de proiectul ini?ial, valoarea exproprierilor a crescut de zece ori! Costurile acestui controversat pasaj a ajuns astfel, de la 67,8 milioane euro, la 222,4 milioane euro. La descongestionarea traficului ?n aceast? zon? ajut? ?i proiectul numit „Penetra?ie bulevard Timi?oara”, a c?rui valoare a crescut de la 28,8 milioane euro la aproape 46 de milioane euro, ?n condi?iile ?n care, scrie ?n documente, „caracteristicile constructive tehnice nu se modific?”. Foarte tare este ?i proiectul „Nod intermodal R?zoare”, unde, recalculate, desp?gubirile ajung s? egaleze calculul ini?ial al ?ntregului proiect. ?i la sf?r?itul acestei propuneri st? scris clar: „Caracteristicile constructive tehnice nu se modific?.” V?z?nd toate aceste schimb?ri suspecte, consilierul municipal Victor Ad?r a cerut explica?ii executivului, ceea ce a determinat majoritatea consilierilor controlat? de primarul Videanu s? accepte rapid am?narea votului.

Pe de alt? parte, consilierul Liviu Goncea sus?ine c? nu este ?nt?mpl?toare extinderea pasajului Basarab p?n? spre terenurile de?inute ?n zon? de Marmosim, firma unde primarul Adriean Videanu are interese. „Descongestionarea traficului ?n zon? este hiperurgent?, dar municipalitatea accept? pre?uri mari la terenuri ?n zon?, pentru ca, astfel, Videanu s? ajung? cel mai bogat om din Rom?nia”, a conchis Goncea.


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon 11 Jun 2007 19:09 
Offline
User avatar

Joined: Tue 18 Oct 2005 13:26
Posts: 195
Location: Bucuresti
"Nodul intermodal Răzoare" e "un ceva" care conform cu visele lui Videanu ar trebui să conţină:

1. Pasaj rutier Dr. Taberei -> Bd. Eroilor (din zona "Găină" p?nă ?n faţa Academiei Militare)

2. staţie de metrou

3. Tunel rutier (deci ?ncă un pasaj) ?ntre bd. Geniului şi Panduri

4. Gară feroviara ?n spate la Golden Şliţ

Dacă aş putea m-aş teleporta peste 20 de ani şi m-aş ?ntoarce ?napoi cu veşti dacă ?ntr-adevăr s-a făcut ceva de genul acesta :twisted:

Ideea e că pasajul de ieşire din Dr. Taberei trebuie să urmeze o linie relativ dreaptă - iar şoseaua actuală "coteşte" un pic la st?nga spre giratorul de la Răzoare; probabil au ?n cap c?teva demolări ?n zona Sphera-Trafic Greu - de aici şi exproprierile şi speculaţiile legate de Marmosim.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed 07 Jan 2009 19:35 
Sa marcam cu verde ce e facut, cu rosu ce nu este facut si cu albastru ce urmeaza sa se faca/e facut partial. Ce a ramas cu font negru este picat/amanat cel putin pe moment.

1 Modernizare linie de tramvai pe Sos. Mihai Bravu si Calea Vacaresti de la Calea Vitan la Big Berceni 2006 2007 R.A.T.B.;
2 Modernizarea liniei de tramvai pe Sos. Chitiliei de la Bd. Bucurestii Noi la Str. Mezes 2006 2007 R.A.T.B.;
3 Modernizarea caii de rulare a tramvaiului pe Str. Iacob Felixde la intersectia cu Bd. Ion Mihalache pana la intersectia cu Sos. Nicolae Titulescu 2006 2006 R.A.T.B.;
4 Modernizarea linie de tramvai pe Bd. Marasesti si Bd. Octavian Goga de la Bd. Dimitrie Cantemir la Str. Nerva Traian 2006 2007 R.A.T.B.;
5 Modernizarea liniei de tramvai pe Sos. Mihai Bravu de la Calea Vitan la Bucur Obor 2006 2007 R.A.T.B.;
6 Modernizarea caii de rulare a tramvaiului pe Bd. Ion Mihalache, Str. Buzesti, Str. Polizu Gheorghe, Calea Grivitei, Bd. Gheorghe Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Sos. Nicolae Titulesc, Bd. Banu Manta 2006 2007 R.A.T.B.;
7 Modernizarea infrastructurii retelei de tramvai in zona de sud-vest a Municipiului Bucuresti 2001 2006 R.A.T.B.;
8 Amenajare terminal multimodal Sfanta Vineri pe Str. Sfanta Vineri 2007 2007 R.A.T.B.;
9 Modernizare Autobaza Alexandria 2006 2008 R.A.T.B.;
10 Modernizare Autobaza Ferentari 2006 2008 R.A.T.B.;

11 Modernizare linie de tramvai pe Bd. Bucurestii Noi de la Laromet la Sos. Chitila 2007 2007 R.A.T.B.;
12 Modernizare linie de tramvai pe Calea Calarasi si Bd. Corneliu Coposu, intre Bd. Chisinau si Str. Sfanta Vineri 2007 2007 R.A.T.B.;
13 Modernizare liniei de tramvai pe Calea Serban Voda, Bd. Gheorghe Sincai, Str. Nerva Traian 2007 2007 R.A.T.B.;
14 Modernizare linie de tramvai pe Str. Armand Calinescu de la Str. Vasile Lascar pana la Calea Mosilor 2007 2007 R.A.T.B.;
15 Sistem Automat Taxare 2005 2006 R.A.T.B.;
16 Modernizare linie de tramvai pe Sos. Progresului intre Sos. Viilor si Str. Razoare 2006 2007 R.A.T.B.;
17 Modernizarea caii de rulare a tramvaiului pe Bd. Nicolae Titulescu de la Bd. Alexandru Ioan Cuza la Str. Mexic 2006 2006 R.A.T.B.;
18 Linie de troleibuz pe Calea Vacaresti, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir intre Piata Sudului si Str. Halelor 2006 2007 R.A.T.B.;
19 Inlocuire piese de cale in reteaua de linii de tramvai a Municipiului Bucuresti 2006 2007 R.A.T.B.;
20 Modernizare tramvaie 2006 2006 R.A.T.B.;
21 Achizitii troleibuze 2006 2008 R.A.T.B.;
22 Achizitii tramvaie 2006 2007 R.A.T.B.;
23 Achizitii autobuze 2006 2007 R.A.T.B.;

(sursa: www.pmb.ro - Proiecte)


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed 07 Jan 2009 19:40 
Sa marcam cu verde ce e facut, cu rosu ce nu este facut si cu albastru ce urmeaza sa se faca/e facut partial. Ce a ramas cu font negru este picat/amanat cel putin pe moment.

1 Imbunatatire conditii de circulatie Pasaj Obor 2006 2007 D.T.D.S.C.;
2 Imbunatatire conditii de circulatie Pasaj Pietonal Eroilor 2006 2007 D.T.D.S.C.;
3 Imbunatatire conditii de circulatie Pasaj Piata Muncii 2006 2007 D.T.D.S.C.;
4 Sistem de Management al Traficului - Bucuresti 2006 2007 D.T.D.S.C.;
5 Modernizare Bd. Regina Elisabeta - Bd. Kogalniceanu 2006 2008 D.T.D.S.C.;
6 Modernizare artera D-na Ghica - Bd. Chisinau, sistem rutier si executie pasaj suprateran 2006 2007 D.T.D.S.C.;
7 Modernizare Piata Eroii Revolutiei, sistem rutier si executie pasaj pietonal 2006 2007 D.T.D.S.C.;
8 Modernizare strazi urbane in Bucuresti BEI (program cofinantat BEI) inclusiv lucrari suplimentare 2006 2006 D.T.D.S.C.;
9 Pasajul denivelat suprateran Basarab 2006 2009 D.T.D.S.C.;
10 Executie pasaj suprateran Doamna Ghica 2006 2008 D.T.D.S.C.;
11 Realizare penetratie Prelungirea Ghencea - Sos. Domnesti 2006 2007 D.T.D.S.C.;
12 Penetratie Splaiul Independentei - Ciurel - Autostrada Bucuresti - Pitesti. Realizarea unei penetratii la intrarea in Bucuresti pe 6 benzi (3 pe sens) denumita Drum Expres Autostrada Bucuresti-Pitesti, care sa faca legatura intre autostrada, linia de centura si podul Ciurel (include 4 pasaje rutiere denivelate). 2006 2008 D.T.D.S.C.;
13 Penetratie si racord Splaiul Unirii - Autostrada Bucuresti - Constanta. Realizarea unei penetratii la iesirea din Bucuresti spre Autostrada Bucuresti-Constanta pe 6 benzi (3 pe sens ) care sa se inscrie pe Splai Dudescu (include 4 pasaje rutiere denivelate). 2006 2008 D.T.D.S.C.;
14 Reabilitare drumuri urbane etapa II 0 2009 D.T.D.S.C.;
15 Reparatii capitale privind echipamente si constructii pentru dirijarea si siguranta circulatiei - Bd. Geniului - Str. Razoare 2006 2007 D.T.D.S.C.;
16 Executie strapungere Str. Buzesti - Str. Berzei - Str. Uranus si sistem rutier 2006 2008 D.T.D.S.C.;
17 Realizare strapungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu, sistem rutier. Realizarea unei strapungeri care face legatura cu penetratia spre Autostrada Bucuresti-Constanta pe 6 benzi (3 pe sens) si include 1 pasaj rutier denivelat. 2006 2007 D.T.D.S.C.;
18 Reabilitare Bd. 1 Decembrie 1918 (Bd. Theodor Pallady - Bd. Basarabia), linie de tramvai sis sitem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
19 Reabilitare Sos.Colentina (Pod Voluntari - Sos. Mihai Bravu ), linie de tramvai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
20 Reabilitare Bd. Iancu de Hunedoara (Piata Victoriei - Calea Dorobanti), linie de tramvai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
21 Reabilitare Str. Maica Domnului (Str. Reinvierii - Bd. Lacul Tei), linie de tramavai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
22 Reabilitare Calea Mosilor (Sos. Mihai Bravu - Piata Unirii), linie de tramvai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
23 Reabilitare Sos. Oltenitei ( Piata Eroii Revolutiei - Piata Sudului - ROMPRIM ), linie de tramvai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
24 Reabilitare Sos. Stefan cel Mare ( Calea Dorobanti - Intersectia Bucur Obor ), linie de tramvai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;

25 Reabilitare Str. Tunari ( Sos. Stefan cel Mare - Piata Galati ), linie de tramvai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
26 Reabilitare Str. Viitorului ( Sos. Stefan cel Mare - Piata Galati ), linie de tramvai si sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.;
27 Realizare supralargire bulevardul Constantin Brancoveanu (Str. Nitu Vasile - Str. Turnu Magurele), sistem rutier 2006 2006 D.T.D.S.C.;
28 Realizare supralargire artera Nitu Vasile (Bd. Alexandru Obregia - Bd. Constantin Brancoveanu), sistem rutier 2006 2006 D.T.D.S.C.;
29 Realizare supralargire Soseaua Pipera (Calea Floreasca - CF Bucuresti-Constanta), sistem rutier si executie pasaj denivelat 2006 2007 D.T.D.S.C.;
30 Realizare supralargire Sos. Sisesti - Sos. Ion Ionescu de la Brad, sistem rutier 2006 2007 D.T.D.S.C.


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed 04 Mar 2009 19:53 
Intr-o conferinta live cu cetatenii viceprimarul capitalei Mircea Raicu a raspuns la intrebari prin intermediul siteului Hotnews.ro

http://www.hotnews.ro/stiri-politic-545 ... orului.htm

Voi face si un scurt sumar al celor mai importante noutati aduse:

- pana in 2013 se vor termina lucrarile in zona Chibrit - Bucurestii Noi cu extinderea si modernizarea Pod Constanta, indicatorii tehnico ecnonomici fiind deja aprobati
- la Pasajul Basarab sunt executate 40% din lucrari si va fi gata in a doua jumatate a lui 2010, procedurile pentru finalizarea exproprierilor celor 16 imobile ramse mai dureaza maxim o luna
- pentru artera Doamna Ghica – Delfinului, contractul se afla in procedura de reziliere, nu se mai lucreaza, lucrarile sunt executate 60%
- pasajul Eroii Revolutiei este blocat, se reziliaza contractul, lucrarile sunt 80% finalizate
- la capitolul trafic se vor face - regandirea sensurilor unice, interzicerea virarii la stanga, amenajarea de culoare unice pt RATB, Salvare, Politie, Taxi, unda verde, toate anul acesta
- largirea Bulevardului Buzesti – Berzei, care va incepe anul acesta
- supralargirea arterei Bucuresti – Domnesti – cu executarea unui pasaj sprateran peste linia de centura, in sectorul 6, tot anul acesta
- pana in 2012 vom avea parcari supraterane
- pentru pasajele din zona de Vest a orasului licitatiile sunt facute sau se cauta sursa de finantare, vor incepe lucrarile anul acesta si au termen 36 luni

Quote:
Care sunt principale prioritati in domeniul infrastructurii rutiere?
Mircea Raicu.
1. Actualizarea anuala a master planului de transport
2. Continuarea proiectelor demarate:
a. Pasajul Basarab
b. Diametrala N-S presupune largirea Bulevardului Buzesti – Berzei
c. Supralargirea arterei Bucuresti – Domnesti – cu executarea unui pasaj sprateran peste linia de centura
d. Artera Doamna Ghica – Delfinului
e. Pasajul Baneasa


Quote:
Mircea Raicu
In ceea ce priveste transportul in comun, situatia in acest moment este urmatoarea: 44% dintre bucuresteni folosesc masina personala. Autobuzele sunt folosite de 36, 2% dintre bucuresteni, tramvaiul 4, 6% si troleibuzul 5, 6. In ultimii sase ani, municipalitatea a schimbat 1000 de autobuze din cele 1200 pe care le are in traseu cu autobuze Mercedes noi. Avem in jur de 200 de troleibuze noi. Urmeaza si innoirea parcului de tramvaie. Prin introducerea culoarului unic pentru RATB, taxi, salvare si politie speram sa crestem viteza de deplasare a transportului in comun si sa facem din el o alternativa avantajoasa la deplasarea cu autoturismele personale.


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed 04 Mar 2009 20:13 
Avem noi termene de finalizare pentru Pasajul Basarab si pentru alte lucrari.


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed 04 Mar 2009 20:36 
La adresa http://www4.pmb.ro/wwwt/avize/program_c ... r-2009.pdf este publicat tot programul de lucrari planificat pe anul acesta, dar nu toate lucrarile vor incepe la data precizata acolo, o parte din ele nici macar nu sunt licitate.


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue 24 Mar 2009 22:06 
Exproprierile din Capitala, o afacere de aproape 500 de milioane de euro
22/03/2009


Santier
Dezvoltarea infrastructurii Capitalei, mana cereasca pentru expropriati
Procesul exproprierilor aflate in derulare in prezent in Bucuresti, in cazul zonelor declarate ca fiind de utilitate publica, a stors vistieria Municipalitatii de milioane de euro, bani din care au fost achitate despagubirile proprietarilor, iar in unele cazuri au acoperit prejudiciile aduse diversilor agenti economici a caror activitate a fost afectata de lucrarile de dezvoltare a infrastructurii bucurestene.

Marile proiecte - pasajul Basarab, Sisesti sau tronsonul Calea Victoriei-Calea Rahovei - au ridicat, in sfera exproprierilor, mize financiare, uneori hilare, care si astazi sunt disputate in instantele de judecata, pe rolul acestora figurand in prezent, in diferite stadii procesuale, 93 de dosare. Pana acum, in proportie de doar 55%, hotararile judecatoresti au mentinut evaluarile municipalitatii, pentru restul instanta majorand despagubirile cu pana la 800%. Cel mai disputat si mai amplu proiect din Capitala, pasajul suprateran Basarab, cel care va uni cartierul Drumul Taberei cu bulevardul Nicolae Titulescu, s-a dovedit a fi, in ceea ce priveste exproprierile, o nuca mult prea tare pentru Municipalitate. Daca prima expropriere s-a realizat in anul 2006, procesul fiind finalizat in prezent in proportie de 97,5%, pretentiile colosale de milioane de euro, emise de ultima reduta de proprietari ramasa in santierul de la Basarab, suspenda inca procedura de dezafectare a intregii zone.


Intregul articol...
http://www.financiarul.com/articol_2376 ... -euro.html


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: Thu 09 Apr 2009 22:21 
Ca sa lasam ce scrie prin ziare am preluat comunicatul oficial al PMB cu lucrarile ce incep/continua anul acesta.

Quote:
Conferinta presa buget 2009
Buna ziua!
Bine v-am gasit!

Am decis sa facem astazi o intilnire cu presa pentru ca am ajuns pe ultima suta de metri a unui proces dificil: am definitivat proiectia bugetara pe anul 2009. Urmeaza ca bugetul sa fie supus aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti in sedinta din data de 13 aprilie, adica luni.

O sa va prezint citeva dintre datele majore ale filosofiei noastre bugetare iar domnii directori aici de fata va stau la dispozitie pentru a raspunde la intrebarile dvs concrete.

Bugetul estimat pe 2009 este de 5.345.252.690 RON - aproximativ 1,25 miliarde de euro. Aceasta suma include si bugetele Administratiilor.

Din acest total, bugetul Primariei Muncipiului Bucuresti este de 2.387.781.000 RON.

Desigur ca partea cea mai interesanta o reprezinta investitiile. Ca si constructie bugetara, avem de-a face cu trei tipuri de astfel de investitii:

- Investitii in proiecte care vin din trecut si pe care le vom continua. Cele mai importante dintre ele sunt, de pilda, Pasajul Basarab si Stadionul Lia Manoliu. In ambele cazuri importanta strategica recomanda aceste obiective ca prioritare.

- Investitii in proiecte noi, pe care echipa mea doreste sa le promovam si pentru care consideram ca exista anul acesta resursele bugetare. Sunt in principal acele lucrari strict necesare Capitalei ( parcarile, gradinitele, reabilitarea scolilor, amenajarea spatiului verde, etc..)

- Investitii pe care planuim sa le realizam prin atragerea de fonduri europene. Consideram ca in conditiile in care in acest moment exista posibilitatea atragerii unor astfel de finantari, mai ales in conditiile crizei economice cu care ne confruntam, este de datoria noastra sa prezentam proiecte serioase si eligibile, in asa fel incit sa usuram povara bugetara pe cit posibil.

Sa le luam pe rind:

Proiecte ce vor continua - am mentionat deja Pasajul Basarab si Lia Manoliu.

Pasajul Basarab ne va costa anul acesta 210.000.000 RON. Suntem pe ultima suta de metri cu exproprierile si suntem cu toate platile la zi, asa ca in foarte scurta vreme veti vedea ceea ce si eu imi doresc sa vad: echipele la lucru, ca sa incheiem odata cu acest imens santier. Anul acesta se vor face progrese considerabile - de pilda, in perioada imediat urmatoare veti vedea montat un tablier peste Dambovita. Daca constructorul isi respecta angajamentele si totul merge bine, atunci ar trebui sa finalizam Pasajul pina la sfirsitul anului viitor.

Pentru Stadionul Lia Manoliu stiti ca beneficiem de fonduri de la Guvern, dat fiind ca este un stadion national. Deci, anul acesta lucrarile sunt estimate la 200.000.000 RON, din care: 40.000.000 RON din fonduri locale si 160.000.000 RON de la Guvern.

Tot la proiecte ce vor fi continuate intra:

Pe Directia de Investitii:

Reabilitare infrastructura scolara - se realizeaza prin programul BEI. Acest proiect are o valoare de 520.000.000 RON si in anul 2009 vom avea front de lucru pentru toate unitatile de invatamint incluse in program. Sursa de finantare pentru acest proiect este dubla: buget local si creditul BEI. Acesta din urma este in valoare de 330.000.000 RON, restul pina la 520 de milioane urmind sa fie acoperiti de la bugetul local.
Consolidari blocuri cu bulina. Aici avem de reparat 10 blocuri (lucrari noi), continuam lucrarile la alte 2 imobile si avem inca 10 cladiri in stadiul de proiect. Bugetul e de 5.380.000 RON, din care 2.990.000 RON buget local si restul - buget de stat.
Finalizam lucrarile si facem dotarea pentru 2 teatre: Teatrul Excelsior si Teatrul Constantin Tanase. Aceste proiecte insumeaza 21.000.000 RON.
Pe Directia Infrastructura si Servicii, la capitolul “proiecte pe care le continuam”, avem:

Strapungerea Buzesti-Berzei-Uranus va costa 150.000.000 RON.
Strada Tunari - 20.000.000 RON
Strada Viitorului - 60.000.000 RON
Artera Doamna Ghica - Chisinau - 10.000.000 RON
Supralargirea Nitu Vasile - 4.000.000 RON
Un alt proiect important de continuat este instalarea sistemului de iluminat public acolo unde reteaua nu exista. Lucrarile vor insuma anul acesta 36.000.000 RON.
Tot in legatura cu lucrarile de infrastructura, trebuie sa mentionez proiectele de la Administratia Strazilor. Aici ma refer la reparatiile curente:


intretinere strazi ( contracte care se deruleaza intre 2005 si 2010). Sunt 100 de strazi, iar totalul se ridica la aproximativ 90 mil RON
reparatii ( sunt contracte din 2008, se inchid in august-septembrie 2009) - sunt 6 contracte pe cele 6 sectoare, iar valoarea e de 49 mil RON
marcaje ( contracte incheiate in 2008 cu valabilitate pina in 2012 ) - 6 pachete pe 6 sectoare - valoarea e de aproximativ 42 milioane RON.
Tot la Administratia Strazilor, avem capitolul investitii unde avem in plan reabilitarea sistemului rutier - lucrari in valoare de 50 mil RON.

La Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti, bugetul pe 2009 permite continuarea urmatoarelor proiecte:

Punerea in siguranta a Barajului Cernica - e vorba aici de reabilitarea descarcatorului de ape mari
Finalizarea Ecluzei Herastrau
Protectia si consolidarea malurilor intre lacurile Grivita si Baneasa
Lucrari de terasamente si protectie taluzuri corp Baraj Grivita
Punerea in siguranta a Barajului Straulesti - consolidarea malurilor Lacului Straulesti.
Iar la Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane se doreste continuarea proiectelor vechi intr-o limita bugetara de 9.065.000 RON.
Aceste proiecte sunt, in mare:

Instalarea filtrelor de fum la Crematoriul Vitan Birzesti
Amenajarea Cimitirului Progresul - imprejmuire gard
Asigurare de utilitati Cimitir Turcesc
Consolidare sediu Cimitirul Bellu
Proiectele noi exista!

Revenind la Directia Investitii, pe 2009 trebuie spus ca in proiectia noastra bugetara, sunt prinse doar cheltuielile cu Studiile de Fezabilitate. Dupa ratificarea creditului BEI (140 mil euro) vom face o rectificare bugetara. Ca proiecte viitoare va pot spune:

Realizarea de gradinite - 20 de locatii, ceea ce inseamna 2000 de locuri pentru copii. Sursa de finantare va fi in procent de 75% creditul BEI si 25% buget local.
Parcari supraterane - investitia este estimata la 470.000.000 RON. Si aici avem 50% credit BEI, restul buget local. Numarul locatiilor este de 21, ceea ce inseamna 8000 de locuri de parcare.
Construirea de sali de sport, cu bazin de inot la parter, destinate programelor scolare - cite una pe sector. Proiectie bugetara 27.720.000 RON.
La Directia de Infrastructura, ca proiecte viitoare discutam despre:

Reabilitarea sistemului rutier si a liniilor de tramvai: Aerogarii, Liviu Rebreanu, Pantelimon, Iancului
Reabilitare Bulevardul Timisoara - in valoare de 40.000.000 RON
Pasaj Nordului - Elena Vacarescu - 4 mil RON
Supralargire Bd. 1 Mai - 8 mil RON
La Administratia Strazilor, lucrari noi sunt: Pasajul Lujerului si un numar de 31 de strazi in reabilitare in toate cele 6 sectoare - valoare totala 210 mil RON.

ALPAB-ul are in plan:

realizarea unui parc nou in Ghencea (8,3 hectare)
un proiect deja aprobat este realizarea unui Skate Park in Parcul Tineretului, lucrarile vor incepe
se vor face reparatii capitale la hangarul de ambarcatiuni Lac Herastrau ( cu realizarea unui port turistic si de agrement)
Fostele pavilioane cu destinatie socio-culturala (foste biblioteci sau cladiri) vor fi reabilitate si 10 dintre ele vor fi transformate in centre multifunctionale de zi pentru copii.
Iar la ACCU se doreste - ca prioritate - realizarea cadastrului (un sistem de evidenta si monitorizare a ocuparii si utilizarii cimitirelor). Acest lucru nu exista, motiv pentru ca situatia din cimitire sa fie pina acum haotica si sa dea prilej pentru tot soiul de ilegalitati. Tineti cont de faptul ca vorbim despre 1.484.483 de metri patrati de teren, in 20 de cimitire. Numai aleile insumeaza 395.768 de metri patrati, iar suprafata pentru parcele este de 1.063.630 metri patrati. Deci, o intindere imensa de teren in care am inceput sa punem ordine.

Separat am pastrat datele furnizate de Administratia Spitalelor, fiindca vorbim despre o structura noua, care de-abia acum si-a definit organigrama si primul buget. Domnul director Marius Savu va sta la dispozitie pentru detalii, la fel ca si colegii lui, dar eu sunt in masura sa va dau cele mai importante cifre, explicate.

Deci, in proiectia bugetara pentru Administratia Spitalelor veti vedea o suma foarte mare - 569 milioane RON. Este bugetul total, care contine si sumele venite de la bugetul de stat si de la Casa de Asigurari de Sanatate Bucuresti. Suma alocata de municipalitate anul acesta este de aproximativ 115 milioane RON.
Cheltuielile administrative sunt minore - 0,5 milioane RON. Iar cu bunurile si serviciile, am planificat 2,6 milioane RON ( suma care include reconditionarea cladirii de birouri).

La spitale avem de continuat citeva proiecte incepute deja de alte institutii:

consolidare spital Carol Davila (cu Banca Mondiala)
renovare spital Coltea ( exista un imprumut extern contractat de Ministerul Sanatatii)
consolidare spital BMF (proiect Banca Mondiala).
Ca proiecte noi, putem vorbi doar de unele de anvergura medie, dat fiind ca studii de fezabilitate nu exista, iar lucrarile majore nu pot incepe decit din 2010.
In consecinta, anul acesta ne vom concentra pe dotarea cu aparatura medicala a unitatilor sanitare rehabilitate sau finalizate ( Carol Davila, Sfinta Maria, Malaxa, Foisor).

Vom accesa si fonduri europene pentru realizarea unor ambulatorii de specialitate - prin Programul Operational Regional.

Si daca am mentionat fondurile europene, e bine sa stiti ca si restul administratiilor si directiilor au astfel de planuri.

La ALPAB - reabilitarea parcurilor istorice (Cismigiu, Carol, Tineretului si Herastrau), reamenajarea lacurilor pentru agrement sportive si un proiect social pentru siguranta cetateanului.

Iar la Directia de Infrastructura - Pasajul rutier Colentina -Doamna Ghica, Strapungere si supralargire Str. Avionului, Pasaj subteran Piata Sudului. Toate acestea pot fi finantate prin Agentia de Dezvoltare Regionala. De asemenea, la acelasi capitol pot intra - cu ajutorul “creditului furnizor” - Bd. Aviatorilor si Bd. Prezan.

Inca o data, va spun ca acestea sunt proiectele majore, probabil ca in perioada imediat urmatoare aprobarii bugetului, veti intra in mai multe detalii la fiecare Directie si Administratie in parte.

Revenind la bugetul mare al Primariei, pentru ca limitarea cheltuielilor administrative in conditii de criza a facut titluri in ziare, va precizez ca:

- Totalul cheltuielilor administrative (cu personalul din PMB) este de 59.200.000 RON ( 2,4% din bugetul total PMB)
- Iar cheltuielile cu bunuri si servicii sunt de 31.000.000 RON (1,2% din buget total PMB)

Consolidarea cladirii PMB costa 8.017.000 mil RON.
Cheltuielile cu mutarea si cu ocuparea unui nou sediu sunt cuprinse in capitolul bunuri si servicii despre care tocmai v-am spus.

Criza economica prin care trecem loveste destul de puternic in citeva dintre directiile noastre, infrastructura si investitiile fiind primele afectate. Banii sunt mai putini, deci si proiectele sunt mai putine decit am fi dorit. La Administratia spitalelor primul efect al crizei se va observa in calitatea actului medical, din pacate. Este o situatie generalizata, la nivel national.


09 aprilie 2009
Serviciul pentru Relaţia cu Mass-Media


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: Fri 10 Apr 2009 00:06 
Offline

Joined: Mon 01 Oct 2007 17:54
Posts: 3301
Maiculita, am cazut pe spate. Daca toate acestea se vor intampla in 2009 (mai exact in cele 8 luni ramase din el), inseamna ca e benefic sa mai intri din cand in cand in criza. Asa sa fie? :roll:


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Fri 10 Apr 2009 08:13 
Vor incepe cu siguranta...dar nu garanteaza nimeni ca nu or sa apara problemele aparute si la Basarab care l-au intarziat cu un an si ceva... :roll:


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: Fri 10 Apr 2009 10:06 
Pai da, e logic ca pe timp de criza institutiile publice sa investeasca in infrastructura pentru ca pe de-o parte costurile sunt mai mici si pe de alta parte se reintroduc bani in circulatie, accelerandu-se trecerea crizei.


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon 13 Apr 2009 18:27 
A fost aprobat proiectul de buget al PMB pe anul 2009 care asigura realizarea proiectelor prezentate vineri. Din pacate pentru RATB bugetul este mai mic ca anul trecut.

Quote:
Consilierii Capitalei au aprobat bugetul Primăriei pe 2009, în forma dorită de Oprescu

Consilierii Capitalei au aprobat, luni, bugetul Primăriei pe 2009, în forma în care acesta a fost prezentat de primarul general Sorin Oprescu şi fără amendamentele propuse de reprezentanţii PDL.

Singurele mici modificări au fost operate la capitolul cultură, unde, fără modificarea sumei totale alocate, au fost redistribuite fonduri între instituţii.

Pentru a-şi impune amendamentale la proiectul de buget, consilierii PDL mai aveau nevoie de un singur vot, exact cel al consilierului care a lipsit de la şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB). Amendamentele propuse de consilierii PDL vizau creşterea aportului bugetar al primăriei la lucrările pentru viitorul stadion Naţional, de la 40, la 170 milioane lei, în condiţiile investiţiile în acest obiectiv nu vor mai include cele 160 de milioane lei cu care ar fi trebuit să contribuie guvernul. Mărirea aportului propriu al Capitalei ar fi însemnat scăderi de la alte instituţii aflate în subordinea primăriei. Cea mai afectată instituţie ar fi fost, ca rezultat al amendamentelor propuse de PDL, Administraţia Străzilor, pentru care bugetul urma să fie mai mic cu 70 de milioane de lei.

Proiectul de buget pe 2009 al Primăriei Capitalei prevede un deficit de 1,4 miliarde lei, cheltuielile fiind estimate la 5,3 miliarde lei, iar veniturile, la doar 3,9 miliarde lei, potrivit calculelor municipalităţii. Veniturile totale, estimate la 3,9 miliarde lei, sunt mai mari decât cele de anul trecut, când în vistieria Capitalei au intrat 3,25 miliarde lei. Anul trecut, bugetul a fost suplimentat cu 1,4 miliarde din împrumuturi, iar anul acesta, cu 1,29 miliarde lei, sumă trecută la capitolul cheltuieli.

Potrivit proiectului de buget, veniturile din impozitele colectate se ridică, anul acesta, la 3,035 miliarde lei, mai mari decât cele din 2008, care au fost de 2,95 miliarde lei. Anul trecut, edilii Capitalei îşi planificaseră să ramburseze, în contul creditelor interne şi externe contractate, suma de 60 milioane lei şi aveau de plată dobânzi de 114 milioane lei, aferente aceloraşi credite. Anul acesta, dobânzile ce trebuie plătite totalizează 145 milioane lei, iar rambursările programate se ridică la 82 milioane lei.

Subvenţiile totale pe care municipalitatea le va plăti, în 2009, pentru acoperirea diferenţei de preţ între preţul real şi cel facurat la populaţie de RADET şi RATB va fi de 880 milioane lei. În bugetul pe 2008, totalul subvenţiilor a fost de 778 milioane lei, din care 363 milioane pentru RADET, iar 415 milioane pentru RATB.

SubvenÅ£iile pentru diferenÅ£a dintre preÅ£ul real al gigacaloriei, plătit de RADET, ÅŸi cel facturat la populaÅ£ie sunt, anul acesta, mai mici cu 152 de milioane de lei decât în 2008. Potrivit proiectului de buget al Capitalei pe 2009, subvenÅ£iile vor fi, anul acesta, de doar 415 milioane lei, faÅ£ă de 567 milioane lei în 2008, scădere care va determina, cu siguranÅ£ă, creÅŸterea facturilor plătite de populaÅ£ie, au precizat sursele citate. Reducerea suvenÅ£iilor este cauzată de scăderea aportului bugetului local, de la 351 milioane lei în 2008, la 321 milioane lei anul acesta, dar mai ales de reducerea subvenÅ£iilor guvernamentale, de la 215 milioane lei anul trecut, la 93 milioane lei în 2009, potrivit cifrelor din acelaÅŸi proiect.

Cele mai importante investiÅ£ii ale municipalităţii bucureÅŸtene în 2009 vor viza lucrări deja începute, precum cele la Pasajul Basarab ÅŸi la viitorul stadion NaÅ£ional, a anunÅ£at, joi, într-o conferinÅ£ă de presă, primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu.

Lucrările la Pasajul Basarab vor costa, anul acesta, 210 milioane lei, suma putând fi mărită până la 256 milioane, a precizat Oprescu. Pentru stadionul Lia Manoliu, primăria va contribui cu 40 milioane lei, iar guvernul va veni cu investiţii de 160 milioane, costul total al lucrărilor în 2009 fiind, astfel, de 200 milioane lei.

Printre proiectele pe care primăria le va continua în acest an se numără şi străpungerea Buzeşti-Berzei-Uranus, care va costa 150 milioane de lei. Pentru reabilitarea infrastructurii şcolare, primăria va cheltui anul acesta 190 de milioane lei, alte 330 de milioane venind dintr-un credit de la Banca Europeană de Investiţii (BEI).

Tot dintr-un credit BEI ar putea fi realizate şi proiecte noi de infrastructură de anvergură. Primăria speră să obţină de la BEI încă 140 de milioane de euro, o parte importantă din această sumă urmând să fie cheltuită pentru construirea parcărilor supraterane. Planurile municipalităţii vizează 21 de parcări supraterane, cu 8.000 de locuri în total, pentru care investiţia totală ar fi de 170 de milioane lei. Jumătate din această sumă ar urma să fie acoperită din bugetul local.

13 aprilie 2009 18:17

http://www.newsin.ro/
reporter Magda Vladoi
editor Valentin AnghelTop
  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue 05 May 2009 15:50 
Un articol si reportaj care ne spune o parte din arterele care intra in lucru cat de curand. Luna viitoare incep lucrarile si la celebrul bulevard Uranus :twisted: .

http://stirileprotv.ro/exclusiv/exclusi ... cesta.html


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue 05 May 2009 21:39 
Offline

Joined: Mon 01 Oct 2007 17:54
Posts: 3301
Marian Andrei wrote:
Luna viitoare incep lucrarile si la celebrul bulevard Uranus :twisted: .

http://stirileprotv.ro/exclusiv/exclusi ... cesta.html

Portiunea din Berzei intre Calea Plevnei si Calea Grivitei, doar atat. Nici vorba de Uranus... Acolo e curtea Parlamentului, nu au ce expropria, deci se apuca doar unde sunt exproprierile cele mai grase...


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue 05 May 2009 22:24 
Offline

Joined: Fri 04 May 2007 08:51
Posts: 15
Location: Bucuresti
bine, am vazut multe cu termen de incepere 15 martie unde nu s-a apucat nimeni de treaba, asa ca nu stiu ce relevanta are schema aia. O fi fost doctoru' mahmur....


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue 05 May 2009 22:33 
Problema este ca nu era bugetul aprobat, din cauza asta nu a inceput nimic din cele cu termene martie-aprilie. Acum au bugetul aprobat si se pregatesc sa inchida orasu' :twisted:


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue 05 May 2009 23:42 
Si un lucru interesant...

Quote:
Bd. Expozitiei (supralargire Bd. Expozitiei): de la Str. Av. Popisteanu - pana la Bd. Kiseleff

Data inceperii: 15.03.2009
Data finalizarii: 15.11.2009


...aceasta va include si modernizarea liniei de tramvai, implicit disparitia capatului de la Expozitiei.
Si linia 41 din cauza lipsei de macaze nu va mai putea fi deservita decat dinspre Alexandria :shock:


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue 05 May 2009 23:43 
Pai stati asa, parca era vorba de nici un santier nou pana nu le termina pe cele vechi.
Parca vad ca iar deschid 10 noi santiere si in septembrie se termina banii, si iara se asteapta pana in aprilie cand iar se deschid altele....


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed 06 May 2009 08:50 
Daca lucrarea incepe o data cu modernizarea depoului Bucurestii Noi (si preferabil o data cu reabilitarea liniei de pe Bd. Bucurestii Noi) ar fi o lucrare chiar foarte bine planificata, ar fi o perioada de chin in zona respectiva dar o data cu finalizarea lucrarilor s'au rezolvat deja 3 probleme separate - depoul, Bd. Bucurestii Noi si Bd. Expozitiei. Bineinteles, pe timpul lucrarilor 41 va sta doar la Alexandria, iar pe Bd. Ion Mihalache va circula 624 :twisted:


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed 06 May 2009 11:08 
Se poate dubla numarul de tramvaie pe 45 (daca se pot tine la Victoria), si atunci 624 il limitezi pe bd Bucurestii Noi.


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed 06 May 2009 12:59 
Offline

Joined: Tue 04 Dec 2007 20:34
Posts: 63
Care este rolul supralargirii Bulevardului Expozitiei? Circulatia probail ca se va gatui la intersectia cu Popisteanu - o strada cu o singura banda de circulatie pe sens - ca doar nu o sa fie traficul preluat de stradutele Dorna, Putul lui Craciun si Clabucet. Orcum e cam greu de largit mai ales in portiunea in care sunt niste cladiri ale Romexpo, pe la intrarea cu pompierii.
Capatul de tramvai de pe Expozitiei, era de asteptat sa dispara. Cred ca nu mai fusese folosit de cand s-a modernizat linia 41.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Thu 13 Aug 2009 21:59 
Modernizarea infrastructurii liniilor de transport 2009 – 2012
Costuri estimate: 2.213.702 mii lei din care:
Lucrări noi
Costuri estimate: 1.055.162 mii lei
Costuri estimate:
2009 - 206.165 mii lei
2010 - 338.361 mii lei
2011 - 333.845 mii lei
2012 - 176.791 mii lei

1. Modernizarea linie de tramvai pe bd. Basarabia între Piata Muncii (Hurmuzachi) si FAUR, HCMB 23/2006
2. Modernizare linie de tramvai pe bd. Chisinău, între bd. Nicolae Grigorescu si Sos. Pantelimon, HCGMB 23/2006
3. Înlocuire piese cale în reteaua de linii de tramvai a municipiului Bucuresti, HCGMB 26/2006
4. Modernizare linie de tramvai pe Calea Serban Vodă, între bd. Gheorghe Sincai si str. Nerva Traian până la bd. Octavian Goga
5. Modernizare linie de tramvai pe bd. Barbu Văcărescu, între Sos. Stefan cel Mare si bd. Aerogării
6. Modernizare linie de tramvai pe Calea Călărasilor, între PiaŃa Muncii (Hurmuzachi) si str. Traian
7. Modernizare linie de tramvai pe bd. Bucurestii Noi, între LAROMET si Sos. Chitila
8. Modernizare linie de tramvai pe str. Gloriei, str. Piatra Morii până la bucla Dămăroaia
9. Modernizare linie de tramvai pe str. Lizeanu si str. Maica Domnului
10. Modernizare linie de tramvai pe bd. Ion Mihalache , str. Clăbucet, str. Dornei, str. PuŃul lui Crăciun, str. Av. Popisteanu
11. Modernizare linie de tramvai pe bd.Lacul Tei până la bucla Lacul Tei


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: Thu 13 Aug 2009 22:02 
Studii de fezabilitate 2009-2012
Costuri estimate:
2009 - 1645 mii lei
2010 - 747 mii lei
2011 - 265 mii lei
2012 - 194 mii lei

1. Linie de troleibuz între Piata Unirii si Piata Romana
2. Modernizare linie de tramvai pe Calea Călărasilor, între Piata Muncii (Hurmuzachi) si str. Traian
3. Modernizare linie de tramvai pe Calea Călărasilor si bd. Corneliu Coposu, între str. Traian si str. Sf. Vineri
4. Modernizare linie de tramvai pe Calea Serban Vodă, bd. Gheorghe Sincai, str. Nerva Traian până la bd. Octavian Goga
5. Modernizare linie de tramvai pe bd. Barbu Văcărescu, între Sos. Stefan cel Mare si bd. Aerogării
6. Modernizare Depou Bucurestii Noi
7. Modernizare linie de tramvai pe str. Gloriei, str. Piatra Morii până la bucla Dămăroaia
8. Modernizare linie de tramvai pe str. Lizeanu si str. Maica Domnului
9. Modernizare linie de tramvai pe bd. Ion Mihalache , str. Clăbucet, str. Dornei, str. Putul lui Crăciun, str. Av. Popisteanu
10. Modernizare linie de tramvai pe bd. Dimitrie Pompei până la bucla Pipera
11. Modernizare linie de tramvai pe bd. Lacul Tei până la bucla Lacul Tei
12. Modernizare Depou Vatra Luminoasă
13. Modernizare linie de tramvai pe bd. Bucurestii Noi, între LAROMET si Sos. Chitila
14. Modernizare retea contact troleibuze în Depoul Berceni
15. Modernizare cabluri de curent continuu din Substatia electrică de tractiune Policolor
16. Modernizare cabluri de curent continuu din Substatia electrică de tractiune Pipera
17. Modernizare retea troleibuze pe str. Vatra Luminoasă, str. Matei Voievod, str. Cavaler de Flondor, str. Traian, bd. Dacia , str.
Lascăr Catargiu, str. Gheorghe Manu, str. Polizu, Calea Grivitei, precum si pe bd. I. Gh. Duca, bd. Al. I. Cuza si str. Varnali
18. Modernizare substatie electrică de tractiune Giulesti
19. Modernizare linie de tramvai pe bd. Pache Protopopescu, de la Sos. Iancului la str. Traian
20. Modernizare linie de tramvai pe bd. Ferdinand, de la Mihai Bravu la str. Traian
21. Modernizare linie de tramvai pe Calea Dudesti , de la Posta Vitan la intersectia Mihai Bravu
22. Modernizare retea de troleibuz pe bd. Ferdinand, între rond Izvorul Rece si str. Baicului
23. Modernizare retea de troleibuz pe str. Emil Racovită, bd. Obregia, str. Turnu Măgurele, str. Nitu Vasile si str. Resita
24. Modernizare substatie electrică de tractiune Pipera
25. Modernizare substatie electrică de tractiune Policolor
26. Modernizare linie de tramvai pe bd. Mărăsesti până la Parcul Carol
27. Modernizare linie de tramvai pe str. Camil Ressu si str. Dristor
28. Modernizare linie de tramvai pe str. Ziduri Mosi
29. Modernizare cabluri de curent continuu din Substatia electrică de tractiune Dristor


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: Fri 14 Aug 2009 23:02 
Offline
User avatar

Joined: Tue 20 Jun 2006 21:15
Posts: 220
Daca se face studiu de fezabilitate pentru modernizarea depoului Vatra Luminoasa inseamna ca nu se va desfinta asa cum s-a spus initial.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun 16 Aug 2009 07:33 
Pe hartie ca de obicei totul suna foarte bine. Sunt atat de multe portiuni de reabilitat la linia de tramai incat ma gandesc cam in cati ani vor termina...si vad ca se continua cu ideea troleului intre Unirii si Romana. Si va intoarce unde? in intersectie? oricum, la ce trafic e acum, troleul asta pare mai mult un moft....se vor crea oare benzi speciale pentru transportul in comun? altfel nu vad cum o linie de troleu sa fie la ceva buna.


Top
  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 44 posts ]  Go to page 1, 2  Next

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group